MOMP

Egzamin poprawkowy z przedmiotu MOMP (semestr zimowy 2019/20) odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem programu Microsoft Teams w dn. 22 czerwca g. 15:00.

Proszę wcześniej poprosić prowadzącego (S. Kubacki) o dołączenie do grupy MOMP realizującej zajęcia zdalnie w tym semestrze.