Modernizacja programu kształcenia na kierunku Robotyka i Automatyka

informację kierujemy szczególnie do tych studentek i studentów, którzy planują rozpoczęcie studiów magisterskich od semestru letniego 2021/2022 na kierunku Robotyka i automatyka na naszym Wydziale.

Obecnie, kierunek ten przechodzi gruntowną modernizację programu kształcenia i już od lutego 2022 r. do czerwca 2023 r. będziecie mieli okazję skorzystania z zupełnie nowych lub zmodernizowanych przedmiotów, takich jak:

  • Automatyzacja procesów projektowania z wykorzystaniem Pythona

Liczba godzin zajęć: wykład: 15 h, laboratorium 15 h

  • Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Liczba godzin zajęć: wykład: 15 h, laboratorium 15 h

  • Dynamika i sterowanie bezzałogowych statków powietrznych

Liczba godzin zajęć: wykład: 30 h

  • Pracownia robotyki

Liczba godzin zajęć: laboratorium: 15 h, projekt: 15 h

  • Dynamika i sterowanie robotów

Liczba godzin zajęć: wykład: 15 h, ćwiczenia: 15 h

  • Sieci komputerowe

Liczba godzin zajęć: wykład: 15 h, laboratoria: 15 h

Druk 3D w wytwarzaniu protez kończyn

Liczba godzin zajęć: wykład: 30 h, laboratorium: 30 h

  • Programowanie w ROS

Liczba godzin zajęć: laboratorium: 30 h

  • Roboty autonomiczne

Liczba godzin zajęć: wykład: 30 h

  • Sztuczna inteligencja

Liczba godzin zajęć: wykład: 25 h, ćwiczenia 5 h

Zmodernizowany program kształcenia na kierunku robotyka i automatyka na Wydziale MEiL jest odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy w zakresie pożądanych kompetencji absolwentów oraz rosnące zapotrzebowanie pracodawców na dobrze wykształconych specjalistów w dziedzinie robotyki i automatyki.

Szczegółowych informacji nt. zmodernizowanego programu kształcenia na kierunku robotyka i automatyka udzielają: dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni – opiekun kierunku Robotyka i Automatyka oraz dr inż. Andrzej Chmielniak z Zakładu Teorii Maszyn i Robotów. 

Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Robotyka i Automatyka realizowana jest w ramach zadania nr 35 projektu NERW2 PW.