Nieobecność Prodziekan Marty Poćwierz

Prodziekan Marta Poćwierz jest nieobecna od 10 do 14 lutego 2020 roku.