Oferta łącznych prac przejściowej i dyplomowej magisterskiej (stypendium!)

Oferta łącznych prac przejściowej i dyplomowej magisterskiej w projekcie naukowym "Digital operations on droplets embedded into smart microfluidic architectures for application in medical diagnostics and biological research" realizowanym w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) przy współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.