Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2018/2019

Ogłoszenie dotyczy studentów studiów stacjonarnych inżynierskich studiujących po polsku i angielsku oraz studiów stacjonarnych magisterskich studiujących po angielsku w r.ak. 2018/2019.

W dniu 11.06.2019r. zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty niezaliczone w semestrze zimowym 2018 roku

które należało uiścić do dnia 16.09.2019r. - opłaty zostały naliczone tylko w WIRTUALNYM DZIEKANACIE.

Prosimy o sprawdzenie czy w Wirtualnym Dziekanacie nie widnieje zaległość.

Po 18.10.2019r. zostaną wysłane wezwania do zapłaty.

.

W momencie dokonania płatności po 10.10.2019r. prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na poniższy e-mail:

dsmukowska@meil.pw.edu.pl

.

Podania o rozłożenie płatności na raty można jeszcze składać w Dziekanacie do dnia 18 października 2019r.

podanie (53,84 kB, 8/11/2018 10:40, obiekt)

.

Decyzja 101/2018 Rektora PW z dnia 26.06.2018r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019.

decyzja (1,71 MB, 8/11/2018 10:41, obiekt)