Opłaty za powtarzanie przedmiotów niezaliczonych w semestrze 2019L oraz 2019Z powtarzanych w semestrze 2020L

Zgodnie z decyzją Rektora PW nr 86/2020 z dnia 24.04.2020r. w sprawie obniżenia wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020, prosimy studentów o składanie podań w wyżej wymienionej sprawie do dnia 31 maja 2020r.

application/msword podanie (36,50 kB, 27/04/2020 11:52)

 

Skan podania należy przesłać korzystając z uczelnianej poczty elektronicznej (domena @pw.edu.pl) na adres mailowy Pani Agnieszki Matejek: agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl

application/pdf decyzja Rektora (213,38 kB, 27/04/2020 11:52)