Opłaty za powtarzanie przedmiotów niezaliczonych w semestrze 2019Z oraz 2020L powtarzanych w semestrze 2020Z

Zgodnie z decyzją Rektora PW nr 208/2020 z dnia 29.09.2020r. w sprawie obniżenia wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, prosimy studentów o przesyłanie wniosku w wyżej wymienionej sprawie do dnia 31 października 2020r.

application/msword wniosek (37,00 kB, 13/10/2020 20:31)

   

Skan podania należy przesłać korzystając z uczelnianej poczty elektronicznej (domena @pw.edu.pl) na adres mailowy Pani Agnieszki Matejek: agnieszka.matejek@pw.edu.pl

application/pdf decyzja Rektora PW 208/2020 (203,49 kB, 13/10/2020 20:31)

   

Zwolnienie z opłaty nie przysługuje:

- osobom, które w semestrze 2020Z są na wznowieniu i nie mają statusu studenta

- za przedmioty objęte ryczałtem, tj. Przygotowanie pracy dyplomowej, Seminarium dyplomowe, Praca przejściowa, Projekt obliczeniowy, itp.

- za przedmioty, dla których w semestrze 2020Z został uruchomiony pościg

  

Korekty i zwroty opłat będą realizowane po zakończeniu zbierania wniosków i potrwają do 31 listopada 2020 r.