Opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze 2021Z

Polacy oraz obcokrajowcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich, studia stacjonarne, anglojęzyczne

W dniach 18 i 19.10.2021r. zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty w semestrze 2021Z dla studentów polskich na studiach stacjonarnych polskojęzycznych.

W dniu 20.10.2021r. zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty w semestrze 2021Z dla studentów polskich oraz obcokrajowców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich, studia stacjonarne, anglojęzyczne.

Pozostałym studentom opłaty zostaną naliczone w późniejszym terminie.

Termin płatności: 05.11.2021

Płatności dokonujemy na swoje indywidualne konto bankowe, numer konta znajduje się w USOSWeb/Dla studentów/Rozliczenia, w tytule płatności wpisujemy numer albumu, powtarzanie przedmiotów

Do dnia 29.10.2021r. (piątek) można zgłaszać uwagi w sprawie naliczonych płatności, składać wnioski o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności, bądź częściowe umorzenie (tylko osoby, które udokumentują trudną sytuację finansową).

 

Wnioski dla obywateli polskich - można złożyć w Dziekanacie pok. 127 lub przesłać na adres e-mail: agnieszka.matejek@pw.edu.pl

application/pdf rozłożenie na raty (65,45 kB, 19/10/2021 09:40)
application/pdf przesunięcie terminu płatności (57,48 kB, 19/10/2021 09:41)
application/pdf umorzenie płatności (65,40 kB, 19/10/2021 09:41)

   

Wnioski dla obcokrajowców - oryginały wniosków należy złożyć w Dziekanacie pok. 126 lub 127

Wnioski złożone przez obcokrajowców wymagają decyzji administracyjnej i będą rozpatrywane przez Rektora PW.

application/pdf rozłożenie na raty (60,45 kB, 10/03/2022 07:44)
application/pdf przesunięcie terminu płatności (59,23 kB, 20/10/2021 13:35)
application/pdf umorzenie płatności (60,10 kB, 20/10/2021 13:35)