PKM VI grupa pościgowa

Przedmiot oferowany dla kierunku LiK, MiBM.

W zajęciach maja prawo uczestniczyć studenci, którzy:

  • Odrabiali już przedmiot PKM VI i otrzymali ocenę niedostateczną
  • Zapłacą za powtarzanie przedmiotu przed rozpoczęciem zajęć

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia zajęć jest, oprócz kryteriów wymienionych powyżej, liczebność grupy czyli 12 osób, a w przypadku większej liczby chętnych wielokrotność 12. Zapraszam na spotkanie organizacyjne 14.10. br. o godz. 18.05, pok. 328. Zajęcia rozpoczną się w momencie uregulowania płatności przez wszystkich zapisanych na zajęcia. Rejestracja na przedmiot w wirtualnym dziekanacie.

dr inż. Jacek Gadomski