Piątek za środę

29.04.2020 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Zgodnie z  §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. _w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020.