Piątek za środę

W semestrze letnim 31.03.2021 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

zgodnie z  §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 31/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2020/2021