Podania o powtarzanie semestru oraz przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

przyjmuje Dziekanat tylko do 13.10.2017r. (włącznie).

Po tym terminie zostaną wysłane skreślenia i ewentualne odwołania od decyzji będzie można składać po jego otrzymaniu (powołując się na numer decyzji).

.

Wg. regulaminu studiów studentowi przysługują dwie powtórki semestru na danym etapie studiów (I stopień od 5-go semestru; II stopień od 2-go semestru).

Podanie o przedłużenie złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące przysługuje studentowi, który posiada absolutorium (zaliczone wszystkie przedmioty w WD wraz z Seminarium dyplomowym).