Podania o powtarzanie semestru, przedłużenie złożenia pracy o 3 miesiące lub rejestrację warunkową

Prosimy o składanie ww. podań do Dziekanatu maksymalnie do 16.09.2019r.

W dniu 17.09.2019r. przeprowadzona zostanie rejestracja studentów i zostaną wysłane zawiadomienia o wszczęciu postępowania o skreśleniu z listy studentów.

Podanie o powtarzanie semestru mogą złożyć studenci od 5 semestru - studia I-go stopnia oraz 2 i 3 semestru - studia II-go stopnia, powtarzać semestr można tylko 2 razy.

Podanie o przedłużenie złożenia pracy o 3 miesiące - przysługuje studentom na ostatnim semestrze studiów, którzy posiadają absolutorium (zaliczone wszystkie przedmioty oprócz Przygotowania pracy dyplomowej oraz praktyki - jeżeli są wymagane).

Podanie o rejestrację warunkową - mogą złożyć studenci, którym zabraknie paru punktów do rejestracji na kolejny semestr.

Podania są dostępne na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Formularze

  

Podania można składać osobiście, przez inną osobę albo wysłane z maila uczelnianego.