Poszukiwani studenci do udziału w projekcie dydaktycznym w dziedzinie bezzałogowych wiropłatów

Projekt badawczy dla studentów, w zakresie wiropłatów, sponsorowany przez firmę Boeing. Projekt realizowany jest przez Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Cel projektu: opracowanie koncepcji, wykonanie projektu oraz budowa i badania bezzałogowego wiropłata o rekonfigurowalnej strukturze.

Możliwe obszary tematów:

 • projektowanie konstrukcji – projekt koncepcyjny i projekty wykonawcze elementów (CAD, MES)
 • budowa prototypu
 • budowa układu pomiarowego (oprogramowanie czujników, układ rejestracji danych)
 • modyfikacja i dostosowanie układu automatycznego sterowania (Ardupilot, Pixhawk)
 • opracowanie i wykonanie instalacji pokładowych (awionika, elektryka, elektronika)
 • badania aerodynamiczne wybranych elementów (CFD, badania tunelowe)
 • opracowanie modelu numerycznego śmigłowca (środowisko FLIGHTLAB)
 • udział w próbach laboratoryjnych i w locie

Istnieje możliwość wykorzystania swoich indywidualnych osiągnięć w projekcie w pracach przejściowych oraz w pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).

Czas trwania projektu: 01.11.2018 - 30.06.2019

Dopuszcza się współpracę w wybranych zagadnieniach w krótszym okresie.

Wymagania:

 • studenci studiów dziennych (inżynierskich lub magisterskich),
 • dobre wyniki studiów,
 • znajomość języka angielskiego (praca z dokumentacja techniczną),

Dodatkowym atutem będą:  

 • doświadczenie w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych,
 • aktywny, potwierdzony przez opiekuna udział w pracach kół naukowych.

List motywacyjny i CV oraz inne dokumenty potwierdzające deklarowane umiejętności należy przesłać na adres: przemyslaw.bibik@pw.edu.pl

Terminy:

 • składanie dokumentów do 15.10.2018 włącznie,
 • rozmowy z wybranymi kandydatami w dniach 18-19.10.2018,
 • osoby wybrane zostaną poinformowane do dn. 31.10.2018.

Więcej informacji udziela koordynator projektu: dr inż. Przemysław Bibik, pokój NL136, email: przemyslaw.bibik@pw.edu.pl