Praktyki dyplomowe

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk dyplomowych

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk dyplomowych dla studentów specjalności Energetyka, MiPM oraz Power Engineering (obowiązkowych dla studentów semestru 6) będzie miało miejsce w dniu 9 kwietnia (piątek) o godz. 14:30 na platformie MS Teams (link poniżej). Spotkanie nie jest obowiązkowe.

Niniejszym przypomina się także, że podstawowe informacje na temat organizacji i wymogów dla praktyk umieszczone są na internetowej stronie wydziału w zakładce Studia.

dr inż. Jacek Szymczyk

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e4e5bae7d934485b318695c889ecd08%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=375baf36-842f-4ff5-9aad-ec56a8f56c30&tenantId=3b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f