Prof. Maciej Jaworski godziny przyjęć odwołane

Przyjęcia dr hab. inż. Macieja Jaworskiego zostają odwołane na czas nieokreślony.

Wszystkie sprawy prosimy składać na piśmie do Dziekanatu.