Przedłużanie ważności legitymacji

od 12 marca 2018r.

Legitymacje przedłużają wszystkie stanowiska w godzinach przyjęć studentów.

Większe grupy (powyżej 3 szt) nie są przedłużane od ręki.