Przedmioty obieralne

Dzień i godzinę odbywania się zajęć obieralnych można zmienić po ustaleniu innego terminu z grupą i nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia