Przyjęcia studentów

w dniu 23.12.2021 r. (czwartek)

Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Marta Poćwierz - przyjęcia odwołane

Prodziekan ds. Dydaktycznych prof. Maciej Jaworski - przyjęcia odwołane

Dziekanat pok. 126 i pok. 127 - przyjęcia w godz. 10:00 - 12:00.