Przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne I-go stopnia

Dziekanat pok. 126, od poniedziałku do piątku w godz. 10-14