Rekrutacja Erasmus+ otwarta

Przypominamy, że rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest już otwarta.

Termin zamknięcia to 14 marca 2021.

Rejestracji należy dokonać w DWÓCH systemach: USOS Web PW i systemie Wydziałowym.

Link do USOS Web PW - https://usosweb.usos.pw.edu.pl

Link do systemu Wydziałowego wraz z informacją- https://www.meil.pw.edu.pl/eng/PAE2/Exchange/Rekrutacja-Erasmus-2020-2021

Proszę PRZECZYTAĆ dokładnie zasady rekrutacji Wydziałowej przed rejestracją w systemie.