Rekutacja na studia II-go stopnia

Przypominamy o trwającej rekrutacji na studia II-go stopnia

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Rekrutacja-na-studia-II-go-stopnia

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego w lutym, którzy chcą kontynuować studia, także powinni zarejestrować się w systemie. Przyjęcie na studia nastąpi, pod warunkiem uzyskania tytułu inżyniera do 15.02.2022r.