Rozpoczęcie zajęć

Rozpoczęcie zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

  • stacjonarne - rozpoczynają się 4.10.2021 r. (poniedziałek)
  • niestacjonarne - rozpoczynają się 8.10.2021 r. (piątek)