Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk

W dniu 9 maja odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie praktyk dla studentów kierunków Energetyka, Mechanika i Projektowanie Maszyn oraz Power Engineering. 

Spotkanie będzie miało formę zdalną. Rozpoczęcie spotkania o godz. 12:30. Pierwsza część spotkania prowadzona będzie w języku polskim. Spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 13:15.

Jeśli chcesz obejrzeć prezentację - dołącz do zespołu na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9e4e5bae7d934485b318695c889ecd08%40thread.tacv2/conversations?groupId=375baf36-842f-4ff5-9aad-ec56a8f56c30&tenantId=3b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f