Studenci Studiów Niestacjonarnych

w dniach 12 marca-14 kwietnia br. zawieszone zostają  zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie), w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW. Odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i  konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej. 

 

Dziekanat w dniu 14.03.2020 r. (sobota) będzie NIECZYNNY

Wszystkie sprawy proszę zgłaszać drogą mailową.