Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019/2020

Wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 należy przekazać w formacie .pdf, podpisane podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2019 r. na adres monika.kosnik@meil.pw.edu.pl

Wszelkie informacje na temat wypełniania wniosków wraz z szablonami wniosków znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Poniżej, skan pierwszej strony wniosku,  o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia na rok ak.2019/2020, z wypełnioną częścią A-Dane wnioskodawcy.

application/pdf załącznik (323,75 kB, 27/09/2019 10:12)