Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy wstępne

W załączonych plikach znajdują się numery albumów wraz z informacją o średniej i przyznanych za nią  punktach oraz punkty za  osiągnięcia.

Średnia była wyliczana na podstawie danych w systemie USOS lub załączonych dokumentów. Osoby, które mają zastrzeżenia do zamieszczonej średniej, proszone są o przesłanie w pliku WORD dokładnego opisu obliczenia, w którym musi znaleźć się lista przedmiotów z dwóch ostatnich semestrów, przypisane do nich punkty ECTS i ocena. Przypominam, że ocena za Pracę dyplomową inżynierską nie jest wliczana do średniej.

Punkty za osiągnięcia były liczone  zgodnie z Regulaminem  świadczeń dla studentów na rok akademicki 2020/2021. Wynika z niego, że rozpatrzone mogą być tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.(1.10.2019 – 30.09.2020).

 Na listach znalazły się tylko te osoby, które złożyły lub przesłały pocztą wniosek papierowy. 

Proszę o dokładne sprawdzenie wszystkich danych. Uwagi proszę wysyłać do dnia 19.03.2021  (włącznie) na adres e-mail: prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl. Uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

application/pdf lista wstępna_AiR (183,40 kB, 15/03/2021 12:42)
application/pdf lista wstępna_E (203,87 kB, 15/03/2021 12:42)
application/pdf lista wstępna_LiK (217,13 kB, 15/03/2021 12:42)
application/pdf lista wstępna_MiPM (193,90 kB, 15/03/2021 12:43)