Stypendium Rektora na semestr zimowy 2020/2021

W celu uzyskania Stypendium Rektora należy w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2020 złożyć wypełniony wniosek.

Wnioski niewymagające załączników, tylko zawierające informacje o średniej należy wrzucać do oznaczonego pudła, znajdującego się przy portierni.

Wnioski za osiągnięcia, które wymagają załącznika (kopia + oryginał do wglądu) należy złożyć w Dziekanacie w godzinach przyjęć u Pani Doroty Smukowskiej (stanowisko 1).

Dodatkowo prosimy o wypełnienie danych w formularzu, który zamieszczony jest pod linkiem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vD7ILm7EAwvhKiSvT3ZtZht9UQ0hETkwwQ0JDU1JBUTlGR1dDV0JKNk5UTS4u

Listy rankingowe tworzone będą oddzielnie na każdym kierunku i stopniu studiów, a stypendium będzie przyznawane na 5 miesięcy.

Szczegóły dotyczące Stypendium Rektora są zawarte w załączniku:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Stypendium Rektora_informacje (21,23 kB, 5/10/2020 18:00)