Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne - listy wstępne

W załączonych plikach znajdują się numery albumów wraz z informacją o średniej i przyznanych za nią  punktach oraz punkty za  osiągnięcia. Na listach znalazły się tylko te osoby, które złożyły lub przesłały pocztą wniosek papierowy. 

Średnia była wyliczana na podstawie danych w systemie USOS lub załączonych dokumentów. Proszę o dokładne sprawdzenie wszystkich danych. Uwagi proszę wysyłać do dnia 5.11.2020  włącznie na adres e-mail: prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl. Uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które mają zastrzeżenia do zamieszczonej średniej, proszone są o przesłanie w pliku WORD dokładnego opisu obliczenia, w którym musi znaleźć się lista przedmiotów z dwóch ostatnich semestrów, przypisane do nich punkty ECTS i ocena. Przypominam, że ocena za Pracę dyplomową inżynierską nie jest wliczana do średniej.

application/pdf Olimpijczycy (175,01 kB, 2/11/2020 14:15)
application/pdf listy LiK (266,69 kB, 2/11/2020 14:15)
application/pdf listy E (206,21 kB, 2/11/2020 14:16)
application/pdf listy AiR (204,68 kB, 2/11/2020 14:16)
application/pdf listy MiPM (192,73 kB, 2/11/2020 14:16)