Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy ostateczne

application/pdf Listy ostateczne_stypendium Rektora (510,18 kB, 7/04/2021 14:07)

Decyzje stypendialne będą wysyłane pocztą.