Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy ostateczne

application/pdf listy ostateczne (188,80 kB, 8/11/2021 14:25)

  

Decyzje pozytywne i negatywne będą wysyłane pocztą od 15 listopada 2021r.