Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy ostateczne

Decyzje pozytywne i negatywne zostaną przesłane pocztą.

application/pdf listy ostateczne (242,67 kB, 28/03/2022 07:32)