Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych

Wnioski można składać od 4 do 15 października 2021r.

w Dziekanacie (pok. 126) do Pani Moniki Kośnik.

Wnioski oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie BSS: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia

Godziny przyjęć studentów opublikowane są na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat

---

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne proszone są o dołączanie do wniosku zaświadczeń z Urzędu Skarbowego uwzględniającego dochody zwolnione od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 26. roku życia.