Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2021/2022

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2021r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2021r.

Osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki

Ubezpieczyciel: firma UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Suma ubezpieczenia na osobę: 50.000 zł.

Składka roczna płatna jednorazowo: 39 zł

Okres ubezpieczenia: 01.10.2021r. – 30.09.2022r.

Tytułem: NNW, imię i nazwisko, nr indeksu, r.ak. 2021/2022

KONTO WIRTUALNE:

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091