WAŻNA INFORMACJA – „Zajęcia piątkowe w poniedziałek”

W semestrze zimowym: 10.01.2022 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

– zgodnie z §1 ust. 3 pkt 4 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.