WAŻNA INFORMACJA - "Zajęcia piątkowe we wtorek"

W semestrze zimowym: 21.12.2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

– zgodnie z §1 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.