Ważna informacja "piątek za środę"

W semestrze letnim:  12.05.2021 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

– zgodnie z  §1 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia nr 31/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2020/2021.