Ważne! Opłaty za niezaliczone przedmioty

w semestrze 2020L oraz 2020Z (2020Z - za przedmioty prowadzone co semestr)

W dniu 16.04.2021 r. zostały naliczone opłaty za przedmioty niezaliczone w semestrze 2020L oraz 2020Z (2020Z - za przedmioty prowadzone co semestr).

Termin płatności do 30.04.2021 r.

Opłaty za przedmioty prowadzone tylko w semestrze zimowym zostaną naliczone wrzesień/październik.

------

Prosimy wszystkich o sprawdzenie naliczeń oczekujących w USOSie. W razie niezgodności - prosimy o kontakt mailowy.

Podania o rozłożenie na raty albo umorzenie płatności (udokumentowane ciężką sytuacją finansową) można wysyłać do Dziekanatu mailem

w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2021 r.

------

Osoba do kontaktu:

agnieszka.matejek@pw.edu.pl

------

Propozycje naliczeń należy sprawdzić w USOSWeb

Ścieżka:

DLA STUDENTÓW – ROZLICZENIA - NALICZENIA OCZEKUJĄCE (tu widoczne są opłaty, które zostały naliczone w dniu 16.04.2021)

------

Studentom, którzy wylosowali „szczęśliwy numerek”  i mają naliczone opłaty za semestr 2020L - została zredukowana opłata o 170zł. - nie ma potrzeby zgłaszać się w tej sprawie do Dziekanatu (naliczenia te widnieją w USOSWeb: DLA STUDENTÓW - ROZLICZENIA)

------

application/pdf podanie o rozłożenie na raty (65,45 kB, 16/04/2021 14:06)
application/pdf podanie o umorzenie płatności (65,40 kB, 16/04/2021 14:08)