Wybór specjalności

W dniu 01.09.2020r. został uruchomiony wybór specjalności w USOSWeb.

Do dnia 15.09.2020 g. 23:59 prosimy studentów o zadeklarowanie wybranej specjalności. Deklaracja odbywa się tj. na przedmioty. Deklaracja dotyczy studentów, którzy w semestrze 2020L są na:

  • 4 sem. studiów stacjonarnych I-go stopnia,
  • 6 sem. studiów niestacjonarnych I-go stopnia,
  • 2 sem. studiów niestacjonarnych II-go stopnia.

W razie problemów z rejestracją prosimy kontaktować się z Panią Agnieszką Matejek: agnieszka.matejek@pw.edu.pl