Wychowanie fizyczne

Zapisy i organizacja zajęć w sem. 2021Z

  • Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez system USOS.
  • Termin rejestracji – od 04.10.2021(poniedziałek) do 08.10.2021r(piątek).
  • Harmonogram zapisów przesyłamy w załączeniu.
  • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji jak i warunki zaliczenia przedmiotu dostępne są na stronie SWFiS PW.
Wychowanie-fizyczne