Wydawanie srebrnych śmigiełek

Wydawanie srebrnych śmigiełek

Srebrne śmigiełka będą wydawane od dnia 20 maja w godzinach 12-14 w dziekanacie - dla studentów 6 semestru.

Wydawanie śmigiełek będzie odbywało się nazwiskami (alfabetycznie) w harmonogramie podanym poniżej:

A – D – 20 maja

E – J – 21 maja

K – Ł – 24 maja

M – O – 25 maja

P  - R – 26 maja

S – Ś – 27 maja

T – Ż – 28 maja

 

Jeśli ktoś nie będzie mógł odebrać w wyznaczonym terminie śmigiełka – po zakończeniu akcji będzie mógł umówić się indywidualnie na odbiór.