Wymiana Ciepła I (E)

Dodatkowy egzamin, początkowo przewidywany w marcu (w ramach wiosennej sesji egzaminacyjnej), z powodu COVID-19 został przesunięty na wrzesień b.r. Informacja dotycząca dnia, godzin i formy tego egzaminu zostanie ogłoszona w e-studia, przesłana USOSmail oraz podana na stronie wydziałowej.