Zajęcia stacjonarne

Decyzją Dziekana Wydziału, od 30.03.2021 do 11.04.2021 wszystkie zajęcia prowadzone obecnie w trybie stacjonarnym przechodzą w tryb zdalny.

Informacje dotyczące zajęć zdalnych zostaną przesłane przez Prowadzących.