Zajęcia stacjonarne

Decyzją Dziekana Wydziału okres zawieszenia prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym został przedłużony do 18.04.2021.

Zajęcia te mogą być prowadzone w trybie zdalnym.