Zaległy egzamin z Wymiany Ciepła I (z sesji wiosennej)

odbędzie się w dniu 15 września (wtorek). Początek egzaminu o godzinie 9:00.

Informacja o formie egzaminu zostanie podana na początku września.