Zapisy na przedmioty - 2022L

studia stacjonarne i niestacjonarne

Zapisy na przedmioty

I tura: 7-15 lutego 2022 r.

II tura: 20-22 lutego 2022 r.

 

Zapisy na przedmioty będą odbywały się z przydziałem do grup zajęciowych (od razu do konkretnej grupy zajęciowej w konkretnym terminie).

Każdy student ma obowiązek w tych dniach zapisać się na zajęcia w systemie USOSWeb.

W trakcie trwania rejestracji można zapisać i wypisać się z zajęć – należy tylko pamiętać o migracji systemów i sprawdzić czy zmiana została zaakceptowana.

Przyszli studenci 2-go semestru studiów I-go stopnia proszeni są o rejestrację na zajęcia wg. grup dziekańskich.

Po rejestracji studentów na następny semestr, która odbędzie się w dniach 16.02-18.02.2022, zostanie uruchomiona II tura zapisów – możliwość zapisu tylko na zajęcia, na których są wolne miejsca.


Studenci studiów II-go stopnia, którym zostały wyznaczone przedmioty uzupełniające - wysyłają e-mail z prośbą o zapis wraz z informacją na jaki przedmiot i do jakiej grupy (termin zajęć) do Pani Agnieszki Matejek (agnieszka.matejek@pw.edu.pl). Ostateczny termin zapisów – 22.02.2022r.

---

Przypominamy o możliwości składania podań o rejestrację warunkową, powtarzanie semestru lub przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, najlepiej do 15.02.2022.

Zasady rejestracji

Formularze