Zapisy na przedmioty oraz rejestracja na kolejny semestr studiów - 2021Z

Ważne informacje dotyczące zapisów na przedmioty oraz rejestracji na kolejny semestr studiów

ZAPISY NA PRZEDMIOTY

Nie ma możliwości zapisów na przedmioty poza terminami rejestracji!    

I TURA – obowiązkowa dla wszystkich studentów

 • START: 21.06.2021 g. 00:00
 • KONIEC: 04.07.2021 g. 23:59

II TURA - zapisy na przedmioty i do grup

 • START: 27.09.2021 g. 14:00
 • KONIEC: 08.10.2021 g. 23:59

Każdy student ma OBOWIĄZEK zapisać się na przedmioty.

Brak wybranych przedmiotów na semestr 2021Z będzie skutkował skreśleniem z listy studentów (nie dotyczy studentów na przedłużeniu złożenia pracy o 3 miesiące).

Studenci przyjęci na studia II-go stopnia stacjonarne od semestru 2021Z: II tura w zależności od zarejestrowania w USOSie na kolejny etap studiów przez Dział Ewidencji Studentów

Studenci przyjęci na studia II-go stopnia niestacjonarne od semestru 2021Z – zostaną zapisani na przedmioty przez Dziekanat.

REJESTRACJA STUDENTÓW NA KOLEJNY SEMESTR STUDIOWANIA (2021Z)

W dniach 21-24 września 2021r. zostanie przeprowadzona rejestracja studentów na kolejny semestr studiowania (2021Z).

Po 24 września 2021r. należy sprawdzić KONIECZNIE czy pojawił się w USOSWeb kolejny etap studiów: DLA STUDENTÓW – ZALICZENIA ETAPÓW

 • Jeżeli widnieje kolejny etap studiów (cykl 2021Z) oraz wybrane w I turze przedmioty są zapisane w cyklu 2021Z, tzn. że jesteś studentem kolejnego semestru
 • Jeżeli BRAK kolejnego etapu studiów (cykl 2021Z) – nie zostałeś zarejestrowany na kolejny semestr i wszczęta została procedura skreślenia z listy studentów

Co należy zrobić w tej sytuacji:

 • osoby, które przystępują do obrony w październiku – składają dokumenty do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie (termin październikowy pojawi się wkrótce na tej stronie.
 • w przypadku braku punktów na kolejny semestr, przysługuje:
  • na sem. V, VI i VII (I stopień) oraz na sem. II, III i IV (II stopień) złożenie podania o powtarzanie semestru (regulamin studiów pozwala na dwie powtórki)
  • na pozostałych semestrach w przypadku braku paru punktów ECTS przysługuje złożenie podania o rejestrację warunkową
  • na sem. VII (I stopień) oraz na sem. III lub IV (II stopień) można złożyć podanie o przedłużenie złożenia pracy o 3 miesiące (po uzyskaniu absolutorium /włącznie z zaliczeniem seminarium dyplomowego/)

Podania prosimy przesyłać do Dziekanatu do dnia 30.09.2021r. mailem (z domeny @pw.edu.pl) na jeden z adresów podanych na tej stronie.

Podania rozpatrzone pozytywnie - sprawdzamy w USOSWeb czy widnieje kolejny etap studiów (2021Z). Podania rozpatrzone negatywnie - Dziekanat prześle odpowiedź mailem.

Progi punktowe

I stopień:

 • na II sem. - 22 ECTS
 • na III sem. - 44 ECTS
 • na IV sem. - 68 ECTS
 • na V sem. - 102 ECTS
 • na VI sem. - 130 ECTS
 • na VII sem. - 170 ECTS

II stopień:

 • na II sem. - 22 ECTS
 • na III sem. - 50 ECTS
 • na IV sem. (Kosmonautyka, Nuclear Power Engineering) - 80 ECTS

Podania są dostępne na tej stronie.