Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Studenci Politechniki Warszawskiej w semestrze zimowym zapisują się na zajęcia WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w systemie USOS, zgodnie z przyjętym harmonogramem:

        TURA nr 1

W terminie 2-4.10.2020r od godz. 7.00 (piątek – niedziela) zapisy dla wszystkich studentów w stacjonarnym trybie zajęć (zgodnie z ustaleniami Wydziału).

W terminie 5-6.10.2020r od godz. 7.00(poniedziałek – wtorek) zapisy dla wszystkich studentów w zdalnym, stacjonarnym i mieszanym trybie zajęć (zgodnie z ustaleniami Wydziału).

        TURA nr 2

W terminie 7-8.10.2020r (środa – czwartek) 7.10.20r od godziny 14.00 - uzupełniająca sesja zapisów dla wszystkich studentów (tryb stacjonarny, mieszany i zdalny).

       TURA nr 3

Rejestracja dla studentów odrabiających (uzupełniających) przedmiot  wychowanie fizyczne oraz zapisy na zajęcia fakultatywne rozpocznie się od piątku 9.10.2020 do 30.10.2020 (piątek) osobiście u prowadzącego zajęcia WF lub droga elektroniczną.

  • Dla studentów realizujących wychowanie fizyczne w trybie stacjonarnym –   bezpośrednio u prowadzącego zajęcia na obiekcie, na podstawie informacji o liczbie  wolnych miejsc w danej grupie  studentów,   udostępnionych przez SWFiS PW .
  • Dla studentów realizujących wychowanie fizyczne w trybie zdalnym poprzez platformę Microsoft Teams, uzyskując link do zajęć drogą elektroniczną od prowadzącego zajęcia.

 UWAGA !

Studenci ze zwolnieniami lekarskimi na semestr zimowy lub na cały rok akademicki 2020/2021 zapisują się na zajęcia wychowania fizycznego w systemie USOS wyłącznie w „zakładce” - Zwolnienia lekarskie.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń WF (14,58 kB, 30/09/2020 17:13)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document regulamin 2020_2021 zwolnienia lekarskie (16,55 kB, 30/09/2020 17:15)

https://www.swfis.pw.edu.pl/