Zapomoga oraz stypendium socjalne dla studentów z Ukrainy

Student, obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, może ubiegać się o:

- zapomogę w wysokości 1000 zł - wymagany jest dokument potwierdzający obywatelstwo (to jest szybka pomoc na bieżące potrzeby studentów);

- stypendium socjalne – student, obywatel Ukrainy ubiegający się o stypendium socjalne składa wniosek, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej (samodzielnie napisane oświadczenie studenta - opis obecnej sytuacji, skąd pochodzi itp.) oraz jeżeli student dysponuje dokumentami np. umowy najmu prosimy o dołączenie.
- w sytuacji awaryjnej można wystąpić o dodatkową zapomogę w kwocie maksymalnej 800 zł. – należy złożyć dokumenty potwierdzające realizację tej potrzeby (faktury/paragony itp.).

 

Wnioski o stypendium socjalne:

https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego