Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020

Pilny i ważny komunikat

1.Na podstawie Zarządzenia Rektora PW nr 27/2020 z dnia 4 maja 2020 termin zaliczenia zajęć wychowania fizycznego upływa 12 czerwca a semestr letni nie zostanie najprawdopodobniej przedłużony.

2.Student w celu zaliczenia zajęć musi odbyć minimum 26 godzin zajęć po 45 minut, które to może zrealizować poprzez:

-udział w zajęciach w lutym i marcu(maksymalnie 6 godzin z wyjątkiem Narciarstwa i Turystyki)

-wykonanie semestralnej pracy pisemnej na temat zadany przez swojego prowadzącego(4-8 godzin), do pracy należy dołączyć oświadczenie, że praca nie jest plagiatem(zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW)

- aktywność własną udokumentowaną zdjęciami, screenami z ekranu, wydrukami(6-8 godzin), w tym 2 godziny za wykonanie Testu Zuchory i przesłanie wyników(test jest możliwy do wykonania w domu z wyjątkiem próby na drążku, którą pomijamy w przypadku braku możliwości zwisu)

-indywidualny udział w grze terenowej w Parku Łazienki Królewskie na podstawie mapy i instrukcji, które wkrótce zostaną umieszczone na stronie SWFiS i przesłanie materiałów do swojego prowadzącego(maksymalnie 6 godzin zajęć)

-udział w zajęciach prowadzonych on line(yoga, zdrowy kręgosłup) lub innych, które zostaną uruchomione od 11 maja(informacja zostanie umieszczona na stronie SWFiS) – zaliczone 2 godziny zajęć za uczestnictwo w każdych zajęciach

3.W trybie pilnym student kontaktuje się ze swoim prowadzącym drogą elektroniczną i ustala sposób oraz termin zaliczenia zajęć czyli poprzez jakie formy aktywności zamierza zgromadzić 26 godzin zajęć wychowania fizycznego.

            Życzę wszystkim zdrowia.

                                                                                        Dariusz Sońta

                                                                             z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych